nº 1536, publicada a 07 de Outubro de 2020

O manifesto do terror tomará lugar na Turquia.

RECEBIDA: CL

14 de Setembro de 2020