nº 765, publicada a 19 de Outubro de 2015

Roma cairá aos pés do império da lua.

RECEBIDA: CL

19 de Setembro de 2015