nº 126, publicada a 16 de Fevereiro de 2015

Aceita a adversidade, porque na facilidade perder-te-ás.

RECEBIDA: RF

06 de Agosto de 2014