nº 689, publicada a 07 de Outubro de 2020

É no descodificar da adversidade que descobrimos o seu real valor.

RECEBIDA: CL

12 de Setembro de 2020